Stuur op zacht dan gaat het harder!

Wij maken de sociale- en culturele aspecten zichtbaar, meetbaar en bespreekbaar.

Bewustzijn is het begin van de verbetering!

Cultuur!

Succesvolle Transformaties sinds 1999

Meer dan 17 jaar begeleidt Intelligence transformaties in: technologie, organisatie en gedrag zijn gerealiseerd .

Klanten zijn o.a.: Kluwer, ABN, ING, NS en vele middelgrote organisaties

Transformatiemanagement

Digitization kans voor groei

Alleen al de Smartphone heeft ons gedrag en  leven sterk veranderd. Elke verandering brengt uitdagingen mee. De kunst is om ze te (h)erkennen voordat het  pijn doet. Zo kun je de kansen pakken en in plezier groeien als mens en organisatie.

Naar groei!

Cultuur is tastbaar en meetbaar!

Als je cultuur wil veranderen zul je je eerst bewust moeten worden van je huidige cultuur! Wij maken de cultuur tastbaar en helpen jou en je organisatie met de verandering.

Lees meer

Succesvol omgaan met (technologie gedreven) verandering

Intelligence heeft de unieke combinatie van expertises die nodig zijn om de veranderingen van de 4de industriële revolutie aan te kunnen of beter nog de kansen die dat biedt optimaal te benutten!

Ten grondslag aan de succesvolle veranderingen die Intelligence begeleidt liggen twee zaken:

  • De combinatie van kennis en kunde op de gebieden:
    • Informatietechnologie
    • gedrag en cultuur
    • organisatie & proces
  • Begeleiding van strategie t/m implementatie in één hand
Z

Wat drijft ons?

Wij zien verandering als kans tot groei voor mens en organisatie. Dit wordt gedreven door persoonlijke overtuigingen en zakelijke ervaringen van Marc van Opbergen.

Hoe realiseren we dat?

Intelligence  neemt de regie en verantwoordelijkheid.  Er wordt gewerkt met  een expertise- en ondersteuningsnetwerk van professionals en gespecialiseerde bureau's als aanvulling. Intelligence is dan ook lid van coöperatie Sharp4U waar hoog niveau professionals elkaar ondersteunen en samen projecten doen.

R

Hoe zorgen wij dat we tot succes komen voor de klant?

Wij hebben een focus op resultaat. Dat betekent duidelijke afspraken over het te behalen doel. Inclusief de keuzes wat doen we wel maar ook wat doen we niet.

Een nieuw uitdagend doel brengt mensen in onzekerheid en verwarring en soms in verzet. Juist dan kan persoonlijke groei ontstaan.

Empathie, leiderschap met voorbeeldgedrag in veranderen maar zeker ook betrokkenheid zijn belangrijke factoren om de energie en samenwerking ten bate van het nieuwe doel los te krijgen. Daarmee wordt de verandering nog geen geplaveide weg. Waarden als de MOED om te doen wat nodig is, CREATIVITEIT, RELATIVERING, HUMOR en DOORZETTINGSVERMOGEN zijn essentieel.

Wat kunnen we voor jouw organisatie doen?

Intelligence kan de leiding  nemen over  de verandering of begeleiden en/of coachen.

Wat kunnen we voor jou doen?

Al ben je zelf de leider of initiator  van de verandering, het brengt onzekerheid mee. Intelligence kan bijstaan met raad en daad. Wij zijn expert op de combinatie  technologie, organisatie en gedrag. We kunnen helpen  kennis en vaardigheden te verhogen en tot meer inzicht te komen. Het tastbaar en meetbaar maken van de  cultuur en het gedrag in de organisatie kunnen helpen de verandering succesvol door te voeren. Bij een verandering ga je onvermijdelijk tegen je eigen beperkingen aanlopen. Persoonlijke begeleiding met behulp van coaching kan een prachtige gelegenheid om de kans op groei te pakken.

De change manager van Intelligence had kennis van hypotheken, ervaring als programmamanager, was pragmatisch en doortastend. Hij toonde duidelijk leiderschap en wist mensen te helpen om ook helder te zijn in hun eigen communicatie. Directeur hypotheken bij een grote bank

Intelligence

Meer informatie? Tijd voor en goed gesprek? Succesvol veranderen begint de persoonlijke klik!

Marc van Opbergen
Kleine Kreek 46
3823 JX Amersfoort
mvo@intelligence.nl

11 + 1 =