Zonder juiste cultuur geen succesvolle transitie

Belang organisatiecultuur

Fusie mislukt, culturele verschillen waren te groot. Er heerst een angstcultuur of een graaicultuur. We kennen allemaal dit soort koppen in de krant. En er is dus erkenning van het belang van cultuur. Maar meestal pas als het mis gegaan is! Als cultuur dan zo belangrijk is waarom wordt er danniet meer op gestuurd? Omdat het zo ongrijpaar lijkt wordt er weinig mee gedaan. Wij maken cultuur tastbaar en meetbaar!

Meten = weten

Cultuur is prima te meten en concreet te maken! Maar onbekend maakt onbemind. Intelligence gebruikt van het model van de concurrerende waarden van Cameron & Quinn om snel en eenvoudig een goed beeld te krijgen van de huidige en gewenste cultuur van uw organisatie. De meting duurt maar 10 minuten voor de deelnemers aan de online enquête. Om cultuur “tot leven te laten komen” bespreken we de resultaten in de workshop. Deze worden daar ook aangevuld met andere cultuur observaties, waarbij de deelnemers gelijk leren om een cultuur te herkennen en zelf tastbaar te maken. De verschillen tussen de huidige en gewenste cultuur geven ook de behoefte aan verandering aan. Dit geeft heel veel inzicht dat essentieel is voor een verandertraject!

model concurrerende waarden (OCAI)
transitie volgens Escher vloeiend en duurzaam

Is organisatiecultuur te veranderen?

Wij geloven niet dat cultuur te veranderen is door externen een cultuurprogramma te laten doen. De grootste invloed is toch voorbeeldgedrag. Het is een beladen woord maar het moet toch echt komen van leiderschap! De tweede factor die meespeelt is betrokkenheid. De workshop van Intelligence zorgt snel en effectief voor bewustwording en vervolgens betrokkenheid.