Z

Wat drijft ons?

Wij zien verandering als kans tot groei voor mens en organisatie. Dit wordt gedreven door persoonlijke overtuigingen en zakelijke ervaringen van Marc van Opbergen.

Hoe realiseren we dat?

Intelligence  neemt de regie en verantwoordelijkheid.  Er wordt gewerkt met  een expertise- en ondersteuningsnetwerk van professionals en gespecialiseerde bureau’s als aanvulling. Intelligence is dan ook lid van coöperatie Sharp4U waar hoog niveau professionals elkaar ondersteunen en samen projecten doen.

R

Hoe zorgen wij dat we tot succes komen voor de klant?

Wij hebben sterke focus op resultaat. Dat betekent duidelijke afspraken over het te behalen doel. Inclusief de keuzes wat doen we wel maar ook wat doen we niet.

Een nieuw uitdagend doel brengt mensen in onzekerheid en verwarring en soms in verzet. Juist dan kan persoonlijke groei ontstaan.

Empathie, leiderschap met voorbeeldgedrag in veranderen maar zeker ook betrokkenheid zijn belangrijke factoren om de energie en samenwerking ten bate van het nieuwe doel los te krijgen. Daarmee wordt de verandering nog geen geplaveide weg. Waarden als de MOED om te doen wat nodig is, CREATIVITEIT, RELATIVERING, HUMOR en DOORZETTINGSVERMOGEN zijn essentieel.

Wat kunnen we voor jouw organisatie doen?

Intelligence kan de leiding  nemen over  de verandering of begeleiden en/of coachen.

Wat kunnen we voor jou doen?

Al ben je zelf de leider of initiator,  verandering brengt onzekerheid mee. Intelligence steunt met expertise op de combinatie  technologie, organisatie en gedrag. We kunnen helpen kennis en vaardigheden te verhogen en om tot meer inzicht te komen. Het tastbaar en meetbaar maken van de  cultuur en het gedrag in de organisatie helpen de verandering succesvol door te voeren. Bij een verandering ga je onvermijdelijk tegen je eigen beperkingen aanlopen. Coaching kan een prachtige gelegenheid zijn om de kans op groei te pakken.