Amerpoort 

Voor Amerpoort heeft Intelligence onderzoek gedaan naar het effect van de introductie van nieuwe technologie op het gedrag van mensen.

Meer weten over het onderzoek of de resultaten? mvo@intelligence.nl