Nederlandse Spoorwegen

Voor de NS zijn vier business intelligence (BI) afdelingen samengevoegd tot één met één toolset. Advanced analytics en big data  is opgezet. Er is een bijdrage geleverd aan de opzet van Master Data Management(MDM).  En is een start gemaakt met het komen tot één architectuur, één (virtueel) datawarehouse.