QUION 

Voor Quion is de de insourcing van de DSB hypotheek- en credietportefeuille geregeld. Sturing op gedrag en samenwerking waren een belangrijke factor voor deze succesvolle transitie.