Rialto Verzekeringen

Rialto heeft samen met Intelligence een succesvol online verzekeringssysteem neergezet. Daarbij werden in eerste instantie nog niet alle businessdoelstellingen gehaald. Door een brainstormsessie (en uitwerking van het resultaat in een projectplan) onder begeleiding van Intelligence is het concept aangepast. Resultaat: een nieuwe marktbenadering, werkwijze en systeem die zorg dragen voor drastisch lagere offertekosten, betere service naar intermediair en minder fraude.