Virtusa

Voor Virtusa is programmamanagement en business analysecapaciteit geleverd voor de versterking van de nieuwe vestiging in Europa. Dit heeft Virtusa in staat gesteld om succesvol haar eerste Europese projecten uit te voeren.