Trainingen en workshops

Goed opdrachtgeverschap

In de training  worden de volgende onderwerpen behandeld:

Elementen van opdrachtgeverschap.

Wat zijn de succes en faalfactoren:  SMART maken van de opdracht, van WAT naar HOE, van Doelen naar Deliverables, risico’s, randvoodwaarden en afhankelijkheden.

Omgevingsmanagement: besturing (Governance) en  stakeholder Management

In de training wordt ook met aansprekende praktijkcases gewerkt.

Teameffectiviteit agile teams

Vertrouwen en effectief communiceren zijn onmisbare elementen voor succesvol agile werken. In een ééndaagse workshop wordt vertrouwen, communicatie en ethiek behandeld in theorie en in praktijkoefening. Een tweedaags programma is  diepgaander daar leer je ook over jouw persoonlijke valkuilen en sterke kanten.

Assessment en workshop Organisatiecultuur

Hoe kom je uit de vage bewoordingen en maak je cultuur tastbaar en meetbaar? Wat is dan de cultuur in jouw organisatie en wat zou je willen dat die was en hoe kom je daar dan. Vragen, vragen, vragen… Wil je antwoord? Intelligence meet wat de huidige cultuur is in je organisatie en wat voor cultuur het team/de medewerkers wensen. Door het leren wat cultuur is te combineren met de bespreking van de cultuurmeeting in je eigen organisatie worden theorie en praktijk levendig en effectief verbonden. Nuttig voor elke organisatie die het gevoel heeft dat de organisatiecultuur niet fijn is of niet aansluit bij de organisatiedoelen.  Lees meer…

Vertrouwen

Stephen Covey Jr. zei het al: The speed of trust. Als er vertrouwen is, gaat alles sneller plezieriger en heb je minder regels nodig. Wie wil dat nu niet? Maar komt vertrouwen niet te voet? Kortom is het niet erg moeilijk om vertrouwen te krijgen? Moeilijk is het niet maar het vraagt wel om uit je comfortzone te komen. Een prachtige training waarin vertrouwenstheorie voorbeeldgedrag, experimenteren en observeren aan de orde komen. Door alle leerstijlen van Kolb te combineren is dit een training met blijvende impact op gedrag en gevoel.  Lees meer…

Door de openheid van de trainer was het voor mij ook veel makkelijker om mijzelf te laten zien. Er gebeurde echt iets bijzonders in de groep. Dit heeft een blijvende impact voor mij en ons team.

Sales executive IT bedrijf