Waarom vertrouwen?

Samenwerking is een complex spel van regels, (machts)posities en het al dan niet hebben van gezamenlijke ambities en belangen maar vooral van vertrouwen. Zonder vertrouwen werkt samenwerking op basis van gelijkwaardigheid op zijn best moeizaam en zeker inefficiënt. Moderne werkmethodes als Agile en LEAN zijn alleen effectief met een vertrouwensbasis.

Waarom een workshop?

Om in een kort tijdsbestek werkelijk te komen tot de intentie tot nieuw gedrag zijn drie factoren van belang: moeten, willen en kunnen zie: Azjen’s  Theory of planned behavior(1991). Om op alle drie de terreinen resultaat te boeken worden de leerstijlen van Kolb gehanteerd: begrijpen, experimenteren, ervaren en waarnemen. Aan vertrouwen zit zowel een emotie- als een ratio kant die geïntegreerd benaderd worden om tot werkelijk effect te komen.

Wat omvat de workshop?

De workshop bevat een stuk theorie over vertrouwen aan de hand van o.a. het model van Covey maar ook van Hurley om begrip te krijgen over hoe vertrouwen werkt.

Daarnaast worden ook modellen over niveaus van vertrouwen (Dilts) en samenwerken (Opheij) uitgelegd.

Vervolgens wordt een oefening ingezet waarmee de cursisten kunnen ervaren hoe je op een authentieke manier invloed kunt uitoefenen op de vertrouwensrelatie.

De cursisten zullen daarnaast kunnen ervaren en waarnemen wat de kracht is van voorbeeldgedrag.

Uitleg over de plaats van vertrouwen in samenwerking en wat verder onontbeerlijk is aan samenwerking.

Uitleg over hoe samenwerking kan veranderen als er eenmaal vertrouwen is(Lencioni). Dit gaat o.a. over dingen expliciet en concreet maken, dit gaat volgens Lencioni veel beter als er een basis van vertrouwen is.

Afsluiting met concrete afspraken over hoe het geleerde in de praktijk verder te oefenen en elkaar daarop te coachen.

Wat is het beoogd resultaat?

Cursisten hebben na deze workshop:

  • Een goed begrip van wat vertrouwen is en uit welke kenmerken het bestaat
  • Ervaring met hoe vertrouwen te winnen
  • Inzicht in niveaus van vertrouwen en deze ervaren
  • Een goed begrip van het belang van vertrouwen in samenwerking en wat verder essentieel is voor samenwerking
  • Inzicht in wat mogelijk wordt als je eenmaal vertrouwen gewonnen hebt

Aan het eind van de workshop zullen de cursisten vertrouwen kunnen inzetten en voldoende redenen hebben om vertrouwen bewust te willen inzetten in samenwerking met anderen. Om te komen van intentie tot blijvend gedrag is een kwestie van doen en in de praktijk bekwamen. Coaching is hierbij de besproken optie. Cursisten hebben voldoende inzicht en kennis om elkaar te coachen. Voor optimale coaching kunnen wij nadere begeleiding en/of een coachingsprotocol aanbieden.

Hoe lang duurt de workshop?

De workshop zal ongeveer 2 uur in beslag nemen. Planning van de datum is in overleg.

Wat zijn de kosten?

De training wordt aangeboden op een pay-as-you-please principe. De klant betaald wat hij/zij het waard vindt. Bij normale tevredenheid( een rapportcijfer 7) is een prijsindicatie:  €500,=. We gaan natuurlijk voor een hogere tevredenheid.