Wetenschappelijke grondslag veranderkunde

Mens & resultaat

 

Hiervoor gebruiken wij een model van MIT SLOAN management institute.

Pas onder druk van een duidelijk doel kun je werkelijke hechte samenwerking creëren. De cameradie die ontstaat bij special forces is daar een goed voorbeeld van. Het samen achter een duidelijk doel staat is ook een van de pijlers onder vertrouwen. Professor Opheij geeft in zijn bekroonde boek: samenwerken tussen organisaties aan dat een gezamenlijke ambitie essentieel is.

Gedrag, vaardigheden en overtuigingen

Nieuw gedrag en vaardigheden aanleren is nuttig maar wat gebeurt er onder de druk van de verandering? Dan zie je vaak terugval door oude overtuigingen. Voor het verband tussen overtuigingen, vaardigheden en gedrag gebruiken we de piramide van Dilts & Bateson.

Van intentie tot echte verandering

De wil tot nieuw gedrag is vaak wel aanwezig. Maar dat wil niet zeggen dat het ook gebeurt. Dit geldt zakelijk maar ook privé. Denk aan de intentie om te stoppen met roken, af te vallen, meer te sporten etc.? Wat maakt het verschil tussen intentie en echt doen? De theory of planned behavior (TPB) van Ajzen geeft hier helder inzicht in  en is nuttig en praktisch toepasbaar voor het verkrijgen van echt nieuw gedrag.

De theory of planned behavior vormt ook de basis van een aantal verandermodellen zoals het DINAMO model van Dr. Metselaar.

Adoptie technologie

Ook vormt TPB de basis voor het door ons ook gebruikte TAM (technology acceptance model) en UTAUT als het over omgaan met nieuwe technologie gaat.

Vertrouwen

 

Voor vertrouwen hebben we ons eigen abstract gemaakt uit verschillende wetenschappelijke verhandelingen: onder andere: Decision to trust (Hurley), Confidence (Ross Kanter), Trust Rules(KPMG). Minder wetenschappelijk maar wel waardevol: Speed of trust van Stephen Covey Junior.

Cultuur

Voor cultuur meeting gebruiken we meestal de combinatie van twee testen:

  • Model van de concurrerende waarden van Cameron & Quinn. Dit geeft goed inzicht in de huidige cultuur, gewenste cultuur maar ook spanningen in de organisatie kunnen goed zichtbaar worden.
  • Barret test geeft helder inzicht de waardepatronen van de medewerkers

Wij geloven dat cultuur meeting en advies heel goed mogelijk is vanuit de consultancy rol. Maar cultuurverandering echt vanuit leiderschap moet komen.

Leiderschap

Over leiderschap is heel veel zinnigs en onzinnigs geschreven. Als we er één boek uitpikken dat is het wel: Good to great van Jim Collins. De essentie van dienend leiderschap met een gepaste bescheidenheid i.p.v. vanuit een groot ego vinden we een passende boodschap die ook past bij onze persoonlijke waarden.